Plastic Zwerfafval Project

De Makerz Coöperatie werkt op dit moment in verschillende gemeentes in Flevoland en daarbuiten met
een Plastic Zwerfafval Project dat interessant is voor alle basisscholen in Nederland. In Zeewolde, Dronten, Enschede, Bronckhorst en Lelystad heeft het project succesvol gedraaid. Daarnaast zijn we in gesprek met meerdere gemeenten.

Doel
Het doel van ons project is bewustwording bij leerlingen basisonderwijs en brugklas VO wat het
probleem en gevolg is van plastic (zwerf)afval in het milieu (en specifiek in de oceanen). Dat dit
zwerfafval te benutten is voor recycling, waarmee plastic afval in essentie te beschouwen is als een
tijdelijke opslag van grondstof voor het produceren van andere producten.

Doelgroep
Basisschoolleerlingen van de bovenbouw.

Benodigde inzet van middelen
Het project zwerfafval werkt naast en na de introductie les met zes werktafels waar in feite het
proces van recycling wordt gesimuleerd. De belangrijkste middelen die we daar bij inzetten zijn:
 2 of 3 3D printers, inclusief filament (draad)
 2 shredder machines (vermalen)
 1 extruder (verhitter)
 2-3 I-pads met tekensoftware
 6 laptops
 een beamer

Inhoudelijke beschrijving project zwerfafval
Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een inleidende les over het milieuprobleem ‘Plastic soep in onze oceanen’ in de klassen van
de deelnemende scholen.
2. Simulatie recyclingproces van plastic afval naar grondstof voor de 3D printer) in de school
(doe-activiteit).

Ad 1: Inleidende les ‘Plastic Soep’
Eén a twee weken voorafgaand aan de doe-activiteit krijgen de leerlingen een inleidende les in de
klas over het onderwerp ‘Plastic Soep’. De leerlingen maken kennis met het enorme
milieuvraagstuk dat in onze zeeën en oceanen steeds meer plastic afval drijft. Deze ernstige
verontreiniging heeft grote gevolgen voor de mensheid, zeedieren en al het overige leven op aarde.
Naast bewustwording worden ideeën bedacht hoe het vraagstuk op te lossen is.

Ad 2: Simulatie recycling plastic zwerfafval (doe-les in de bibliotheek, school of
buurthuis)
De simulatie van het recyclingproces in de vorm van een Mini Fabriekje heeft de volgende opzet:
Het proces in het Mini Fabriekje vindt plaats door middel van een aantal werkstations, waarin de
volgende activiteiten plaatsvinden:
– determineren / scheiden van verschillende verzamelde soorten plastics en knippen,
schoonmaken en drogen
– vermalen (shredderen) en extruderen (plastic verhitten en omzetten naar filament)
– 3D ontwerp en printen
– Evaluatie door middel van een quiz / opdrachtkaart op laptops.

Reageren is niet mogelijk