Onderwijs WenT

Primair Onderwijs | Digitale techniek, een opmaat naar Wetenschap- en Technologie- onderwijs op de basisschool.
Almere, Wognum eo. – Leerkrachten van 8 basisscholen hebben een opleiding tot Techniek Specialist genoten, waarbij het bouwen van een 3d printer centraal staat. Samen met Stichting FabLab Flevoland werken de docenten eveneens aan een leerlijn voor digitale technieken voor de onder- en bovenbouw in het Primair Onderwijs. Er zijn inmiddels ca. 20 leerkrachten bijgeschoold.

Doel van het project:
Het doel van het project is om leerkrachten in staat te stellen een curriculum te ontwikkelen. Met dit leerplan kunnen de docenten samen met de leerlingen werken aan onderzoekende en ontwerpende houding en vaardigheden. Leerkrachten worden bijgeschoold in computertekenen, 3D printen en programmeren. De leerkrachten bouwen natuurlijk ook hun eigen 3D printer.

Lesprogramma
Samen met de instructeurs hebben leerkrachten een lesprogramma opgesteld voor de groepen één tot en met acht. Wij zijn van mening dat je er niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Het sluit ook aan bij de doelstellingen van de politiek, om kinderen van jongs af aan meer bekend te maken met wetenschap en techniek. Omdat de arbeidsmarkt een grote behoefte heeft aan technisch geschoolden én omdat vanwege de kennis die Nederland heeft op dit gebied, daar juist grote kansen liggen.

Reageren is niet mogelijk