NewCityKidz

Omdat Lelystad in 2017 50 jaar bestaat gaan wij leerlingen van de Lelystadse basisscholen kennis laten maken met vele aspecten van Lelystad en leren hoe een stad wordt gebouwd.

Inleiding
De Makerz Coöperatie is h]gestart met ‘NewCityKidz’. Met NewCityKidz gaan docenten en leerlingen een project uitvoeren in het kader van het nieuw te ontwikkelen vakgebied voor de basisschool: wetenschap en technologie.

NewCityKidz zoekt een verbinding met een zo breed mogelijk spectrum van het onderwijs. Het is dus geen extra programma, maar er wordt gestreefd naar een integraal aanbod, waarbij we ook gebruik zullen maken van de meest moderne technieken, zoals 3d CAD tekenen, 3d printen en lasersnijden.

Om dit project duurzaam te implementeren zoeken we aansluiting met het voorgenomen Wetenschap & Technologie onderwijs. Omdat het NewCityKidz project een opmaat is naar Wetenschap & Technologie onderwijs is het van belang dat TechniekTalent.nu een techniekscan maakt op de deelnemende scholen. Daarna zal met behulp van een plan van aanpak het Wetenschap & Technologie curriculum verankerd worden in het onderwijs.

Doelgroep
NewCityKidz is geschikt voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8. Indien de school dit wenst zijn er zeker ook wel mogelijkheden om het project ook in de onderbouw aan te bieden.

Fasering
Start project naar keuze in de periode van september 2017 tot en met februari 2017.
Einde project: Tentoonstelling maquette in bibliotheek: in 2018, week 8 (de week van 19 februari). Dat is de week voor de voorjaarsvakantie.

 

Reageren is niet mogelijk