Makerz

Makerz cooperatie
Makerz, een coöperatie gericht op het nieuwe maken zoals 3D printen, 3d tekenen en programmeren. Een brede coalitie van ondernemers, (oud) leerkrachten en schoolleiders.

De coöperatie heeft als doel om producten en diensten te verkopen, onder andere op het gebied van nieuwe digitale technieken en het “nieuwe maken”, die zij op basis van een raamovereenkomst bij de leden inkoopt.

De multidisciplinaire samenwerking houdt zich enerzijds bezig met de ontwikkeling, assemblage en verkoop van 3D printers en anderzijds door, samen met het onderwijs, vernieuwend onderwijs te ontwikkelen en te integreren in een groot deel van de onderwijskolom (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo). In de BiblioLab’s worden diverse demonstraties en workshops op het gebied van 3D printen, CAD tekenen en programmeren gegeven.

Ontstaansgeschiedenis
De werkzaamheden van FabLab Flevoland groeien. Er zijn steeds meer instellingen betrokken bij het realiseren van de doelstellingen van FabLab Flevoland. Het bestuur van FabLab Flevoland wil alle betrokkenen een evenredige kans geven om betrokken bij de verspreiding van kennis en inzicht van en in de nieuwe technologische ontwikkelingen en het “nieuwe maken”.

Waarbij de coöperatie kenbaar maakt dat ze een grote bijdrage wil leveren aan het transformeren van de provincie Flevoland als het centrum van onderwijs in nieuwe digitale technieken. De coöperatie en haar aangesloten leden kunnen beleidsbepalende en uitvoerende werkzaamheden verrichten ten behoeve van bedrijven, onderwijskundige en educatieve instellingen in Flevoland en de rest van Nederland.

 

Reageren is niet mogelijk